Cài đặt Python 3 và thiết lập Virtual Environment trên Ubuntu 20.04

30/12/2020

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên Ubuntu 20.04.

Bước 1: Update và Upgrade

Trước tiên bạn cần bạn cần đăng nhập vào máy chủ Ubuntu 20.04 thực hiện cập nhật hệ thống để đảm bảo Python 3 được cập nhật.

apt update apt -y upgrade

Bước 2: Kiểm tra phiên bản của Python

Kiểm tra phiên bản của Python 3 đã được cài đặt

python3 -V

Ta thấy phiên bản của Python 3

Python 3.8.2

Bước 3: Cài đặt pip

Pip là một công cụ để quản lý các gói phần mềm trong Python, quản lý các thư viện hoặc module

apt install -y python3-pip

Để cài một packages trong Python bạn có thể dùng lệnh sau

pip3 install package_name

Bước 4: Cài đặt thêm một số công cụ

Cài đặt thêm một số gói và công cụ để đảm bảo có thiết lập đầy đủ cho môi trường lập trình

apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev

Bước 5: Cài đặt venv

Virtual Environment cho phép bạn có một môi trường độc lập giữa các dự án Python trên server của bạn

apt install -y python3-venv

Bước 6: Tạo một Virtual Environment

Bạn có thể tạo một môi trường mới bằng lệnh sau. Như ví dụ dưới đây tôi sẽ tạo một môi trường có tên my_env

python3 -m venv my_env

Bước 7: Kích hoạt Virtual Environment

Kích hoạt môi trường bạn sử dụng lệnh dưới đây, trong đó my_env là tên môi trường của bạn

source my_env/bin/activate

Sau khi kích hoạt bạn sẽ thấy tên môi trường của bạn:

root@ubuntu20:~# source my_env/bin/activate (my_env) root@ubuntu20:~# 

Bước 8: Kiểm tra môi trường

Trong môi trường của bạn nếu bạn muốn cài đặt gói hay thư viện nào chỉ cần dùng lệnh

pip install package_name

Ví dụ tôi cài ipython

pip install ipython

Mở trình thông dịch Python

(my_env) root@ubuntu20:~# ipython Python 3.8.2 (default, Mar 13 2020, 10:14:16) Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information IPython 7.13.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help. In [1]:  

Thử chạy lệnh

In [1]: print("Sandclock xin chao!!!")                                      Sandclock xin chao!!!

Bước 9: Deactivate Virtual Environment

Thoát khỏi trình thông dich bên trên dùng lệnh exit

In [2]: exit

Thoát khỏi Virtual Environment

(my_env) root@ubuntu20:~# deactivate

Bạn đã có thể thiết lập môi trường lập trình của mình. Hy vọng hướng dẫn này có ích với bạn.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Apache] Tổng quan về dịch vụ Apache

Apache là chương trình dịch vụ Web Server miễn phí nổi tiếng nhất thế giới . Apache Web Server ban...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt Checkmk trên centos 7

Giải pháp giám sát được cài đặt ra sao. Việc cấu hình của nó có khó khăn hay không và bạn muốn...
30/12/2020

[iSCSI] Tìm hiểu về iSCSI.

iSCSI là gì ? iSCSI là Internet SCSI (Small Computer System Interface) : là một giao thức cho phép truyền tải...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021