Category Archives: BOX

Thiết kế hộp thuốc đông trùng hạ thảo Corduceps 950

 Thiết Kế Annual Report Vinamilk 2018

Dự án Báo Cáo Thường Niên Vinamilk 2018 do Memilus thiết kế và in ấn
Thiết kế hộp thuốc đông trùng hạ thảo Corduceps 950

 Thiết Kế Annual Report Vinamilk 2018

Dự án Báo Cáo Thường Niên Vinamilk 2018 do Memilus thiết kế và in ấn
Thiết kế hộp giấy đông trùng hạ thảo Corduceps 950

 Thiết Kế Annual Report Vinamilk 2018

Dự án Báo Cáo Thường Niên Vinamilk 2018 do Memilus thiết kế và in ấn