CentOS Delete Users

29/12/2020
Linux is, by default, designed in such a manner that it allows more than one user in a single system in a very secure manner. That’s why user accounts are important for keeping users organized and ensure privacy and security for everyone. For the professional/enterprise workspace, this is even more important. The system admin has to keep everything under control with proper user account management. Otherwise, there would be clashes and privacy/security issues that nobody wants to deal with.

CentOS is a great example of the professional workspace. It offers easy access to all the features of the RHEL (Red Hat Enterprise Linux). It’s possible to perform almost any action with the user accounts, for example, adding/deleting a user account(s), managing the permissions and others etc.

In today’s tutorial, we’ll start by deleting a demo user on CentOS.

Deleting a user account

At first, I’ll be creating a new user for deletion. This is not necessary to perform in the real life. Instead, you have to focus on the user’s data and permissions before deleting the account.

Let’s add a new user into the system. For this purpose, we need the root privilege.

su

Now, it’s time to create a new user!

adduser <username>

Don’t forget to add a password for the newly created account!

passwd <username>

Now, it’s time to delete the user! At first, make sure that the user is out of any group in your system –

usermod -G “” <username>

userdel <username>

Note – Depending on the situation in the real world, the following command should be used very carefully. This command will delete the user’s all files.

userdel -r <username>

Make sure that you also remove the user from the privilege list. Run the following command –

visudo

Find out the following line –

Remove the entry of the user –

Voila! The user account is completely gone from your system!

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Performance Testing [Phần 2] Hướng dẫn cài đặt Gatling trên Ubuntu 18.04

Gatling là công cụ kiểm tra tải thông minh, cao cấp, dể dàng sử dụng. Gatling hỗ trợ rất tốt giao...
30/12/2020

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH XAMPP TRÊN CentOS 7/8

Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail...
24/12/2020

Jitsi [Part 4] – Hướng dẫn các thao tác sử dụng trong phòng họp trực tuyến

Trong bài viết trước, Sandclock đã hướng dẫn cách tạo và thiết lập cơ bản cho phòng họp trên...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021