CentOS Reboot

29/12/2020
For every system, rebooting is an essential part.  Reboot is essentially turning off the computer completely and then, starting the system from scratch. In certain situations, rebooting is a must. For example, on the Linux system, the kernel update or other critical updates/patches. In short, rebooting is a very important thing to do in today’s modern computing age.

Are you on CentOS? CentOS is the playground for new RHEL users as it offers the same experience and feel of the enterprise environment where there are lots of works ongoing every single second. For such a busy system, sometimes, rebooting becomes a must. In this tutorial, we’ll be checking out the reboot methods for your CentOS.

Rebooting CentOS

  • Reboot

The simplest thing to do is fire up the terminal and run the following command –

reboot

This command will reboot the entire system. It can take some time for rebooting as there might be other users and processes running and the system will wait for them to terminate.

If you’re in need of a forced reboot, then add the “-f” flag.

reboot -f

  • Shutdown

Rebooting is also possible using the “shutdown” command. For that purpose, use the “-r” flag with “shutdown” –

sudo shutdown -r +10 “Restart in 10 minutes”

Note – the command requires “root” privilege to run.

Here, you’ll notice a couple additional parts in the command. Let’s discuss them.

  • +10 : Gives the system users 10 min time for performing all the pending actions as the system is going to restart itself after 10 minutes starting the count from running the command.
  • “<string” : This part is for showing a warning message to all the users.

Enjoy!

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Cài đặt Prometheus trên CentOS 7

Prometheus là một trong số các công cụ dùng để giám sát rất hữu ích hiện nay. Dưới đây sẽ là...
28/09/2021

Hướng dẫn cảnh báo checkmk cùng với telegram

Cảnh báo qua mail cùng với check_mk cũng là một cách. Nhưng có nhiều người lại thích dùng với telegram....
30/12/2020

[Ubuntu] Hướng dẫn khôi phục tên network interface về dạng eth[x] trên Ubuntu 16.04 / 18.04

Khi mới quản trị hệ thống, bạn sẽ nhận thấy tên interface mạng mặc định trên Ubuntu theo...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021