[CI/CD] Phần 1: Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS 7

30/12/2020

Gitlab là một mã nguồn mở của máy chủ Git để quản lý mã nguồn dự án được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức doanh nghiệp.

Trong bài viết này, Sandclock sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gitlab CE.

Yêu cầu

Yều cầu cài đặt với hệ điều hành CentOS 7 với cấu hình

 • CPU: 4 Core
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 100 GB

Lưu ý, trong bài node Gitlab sẽ có IP là 10.10.10.85

Cài đặt Gitlab

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

Cập nhật hệ điều hành

yum install epel-release -y yum update -y

Thiết lập Hostname

hostnamectl set-hostname gitlab85

Tắt FirewallD và SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld

Cấu hình đồng bộ thời gian

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh yum -y install chrony systemctl enable chronyd.service systemctl restart chronyd.service chronyc sources timedatectl set-local-rtc 0

Khởi động lại (Tại bước này nên snapshot lại VM)

init 6

Bước 2: Cài đặt Gitlab

Cài đặt gói phụ thuộc

sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server sudo systemctl enable sshd sudo systemctl start sshd

Cài đặt repo Gitlab

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash

Cài đặt Gitlab CE

sudo EXTERNAL_URL="http://10.10.10.85" yum install -y gitlab-ce

Lưu ý:

 • Do Gitlab có IP 10.10.10.85 để EXTERNAL_URL = IP
 • Nếu sử dụng domain => Cập nhật lại giá trị EXTERNAL_URL

Kết quả

Running handlers complete Chef Client finished, 542/1467 resources updated in 05 minutes 14 seconds gitlab Reconfigured!     *.         *.    ***         ***   *****        *****   .******       *******   ********      ********  ,,,,,,,,,***********,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,*********,,,,,,,,,,,  .,,,,,,,,,,,*******,,,,,,,,,,,,    ,,,,,,,,,*****,,,,,,,,,.     ,,,,,,,****,,,,,,       .,,,***,,,,         ,*,.      _______ __ __     __   / ____(_) /_/ /  ____ _/ /_  / / __/ / __/ /  / __ `/ __  / /_/ / / /_/ /___/ /_/ / /_/ /  ____/_/__/_____/__,_/_.___/   Thank you for installing GitLab! GitLab should be available at http://10.10.10.85 For a comprehensive list of configuration options please see the Omnibus GitLab readme https://gitlab.com/gitlab-org/omnibus-gitlab/blob/master/README.md  Verifying : gitlab-ce-12.10.3-ce.0.el7.x86_64            1/1  Installed:  gitlab-ce.x86_64 0:12.10.3-ce.0.el7 Complete!

Bước 3: Thiết lập Gitlab cơ bản

Truy cập đường dẫn http://10.10.10.85, tại lần đầu tiên truy cập ta cần đổi mật khẩu root

Để đổi mật khẩu root

 1. Nhập New passwordConfirm new password
 2. Chọn Change your password

Sau bước này, đăng nhập vào tài khoản Root vừa tạo

Giao diện tổng quan

Tới đây bạn đã cài Gitlab thành công

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Check Disk Space Usage on CentOS

Users need to know the used and available size of disk space.  There are many built-in tools and commands for Linux based...
29/12/2020

[Netbox] [Phần 3] Hướng dẫn tạo Power trên Netbox

Trong phần trước mình đã hướng dẫn cách để tạo các mục trong phần Organization của Netbox, phần...
30/12/2020

Chronyd dịch vụ thay thế NTPD trên Unix

Chronyd đang được đánh giá là lựa chọn tối ưu hơn NTPD để đồng bộ thời gian  trên Unix...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021