[Cobbler] Tổng quan về Kickstarts Installation

30/12/2020

Rất nhiều system administrator hiện nay ưa thích sử dụng những phương pháp tự động hóa trong vận hành hệ thống, trong đó có việc tự động hóa cài đặt OS. Để phục vụ cho điều này, các hãng đã đưa ra giải pháp gọi là Kickstarts Installation.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những điều cơ bản về giải pháp Kickstart Installation. Mục tiêu sau khi đọc bài viết sẽ là hiểu về Kickstart, nắm được ý tưởng của giải pháp này.

Mục lục:

 1. Kickstart Installtion là gì?
 2. Làm thế nào để thực hiện Kickstart Installation?
 3. Tạo file Kickstart

1. Kickstart Installtion là gì?

Trước tiên ta hiểu rằng việc cài đặt hệ điều hành lên thiết bị là quá trình đi trả lời các câu hỏi mà hệ điều hành yêu cầu khi cài đặt.

Với giải pháp Kickstart Installtion đơn giản là việc người quản trị sẽ tạo ra một file đơn, nội dung của file đó sẽ ghi sẵn những câu trả lời cho các câu hỏi mà hệ điều hành yêu cầu khi cài đặt. Tóm lại, Kickstart là giải pháp giúp tự động hóa việc cài đặt hệ điều hành.

Ngoài ra, Kickstart được phát triển mạnh mẽ bởi Red Hat, một ông lớn trong thế giới Opensource.

2. Làm thế nào để thực hiện Kickstart Installation?

Để thực hiện Kickstart ta cần có các điều kiện như sau:

 1. Tạo một file kickstart
 2. Tạo một boot media với kickstart file hoặc tạo kickstart file available trong network
 3. Tạo Installation tree có sẵn
 4. Chạy kickstart

3. Tạo file Kickstart

File Kickstart đơn giản là một file text thông thường. Nội dung của file sẽ chứa danh sách các items được định ra bởi các keyword có sẵn.

Các file Kickstart thường được lưu trong một server riêng biệt (thường trong cùng PXE hoặc TFTP server). Trong mô hình client server, các client sẽ lấy ra một file kickstart trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

Ví dụ về file Kickstart:

#version=RHEL7 # System authorization information auth --enableshadow --passalgo=sha512 # Use network installation url --url="ftp://192.168.1.25/pub/" # Run the Setup Agent on first boot firstboot --enable ignoredisk --only-use=sda # Keyboard layouts keyboard --vckeymap=us --xlayouts='us' # System language lang en_US.UTF-8 # Network information network --bootproto=dhcp --device=eno16777736 --ipv6=auto --activate network --hostname=localhost.localdomain # Root password rootpw passla123 $6$RMPTNRo5P7zulbAR$ueRnuz70DX2Z8Pb2oCgfXv4qXOjkdZlaMnC.CoLheFrUF4BEjRIX8rF.2QpPmj2F0a7iOBM3tUL3tyZNKsDp50 # System services services --enabled="chronyd" # System timezone timezone Europe/Bucharest --isUtc # System bootloader configuration bootloader --location=mbr --boot-drive=sda # Partition clearing information clearpart --none --initlabel # Disk partitioning information part pv.20 --fstype="lvmpv" --ondisk=sda --size=19979 part /boot --fstype="xfs" --ondisk=sda --size=500 volgroup centos --pesize=4096 pv.20 logvol / --fstype="xfs" --grow --maxsize=51200 --size=1024 --name=root --vgname=centos logvol swap --fstype="swap" --size=2048 --name=swap01 --vgname=centos %packages @compat-libraries @core wget net-tools chrony %end

Các tính năng khác của Kickstart

 • Cấu hình cho các input device
 • Cài đặt boot loader
 • Phân vùng ổ cứng.
 • Cấu hình network
 • Cấu hình các gói phần mềm cần thiết
 • Cấu hình hệ thống X Window.
 • Chạy script tạo sẵn sau khi cài đặt xong hệ thống.

Trong bài viết tiếp theo, Sandclock sẽ tiến hành cài đặt hệ điều hành bằng Kickstart.

Tham khảo:

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt VestaCP trên máy chủ Cloud Server

VestaCP là một Bảng điều khiển (Control Panel) rất chuyên nghiệp, dễ sử dụng với giao diện trực...
25/12/2020

Enable Firewall and Disable Firewall on CentOS7

How to Enable the Firewall and How to Disable the Firewall on CentOS 7.5 Firewalld is the default firewall program on CentOS...
28/12/2020

[10 phút ] [Ansible] [Cơ bản] [Phần 4] Viết Playbook trên Ansible

Qua ba bài viết trước, chúng ta đã làm quen cơ bản với Ansible. Trong bài viết này, chúng ta sẽ...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021