Gradio 5.0 – Find and Listen to Internet Radio Stations

28/12/2020
Chưa phân loại

Gradio 5.0 is a simple GTK3 radio app that lets you find and listen to internet radio stations on your Ubuntu and Linux Mint desktop. This app comes with a large collection of radio stations you can listern to like BBC Radio, Jazz Radio, Beatles, Reggae, BBC world service and many more across all nations.

Apps Key Features

 • New dark mode (Not available on all gtk designs)
 • Now show playing song
 • New “Discover” feature
 • Improved grid view
 • Improved design
 • Improved MPRIS support
 • Search for stations
 • Add stations to your library
 • Vote for stations
 • Desktop integration
 • Seperate volume control
 • Connection information (Bitrate, channel-mode, etc..)
 • New sort options for the “Discover” view

See changelog below for Gradio 5.0.x

New Features / Improvements:

 • New grid/list view
 • New right-click menu
 • Background playback!
 • “Close-To-Tray-Icon” Feature
 • Redesigned Discover pages
 • Optional “Resume playback on startup” Feature
 • New settings dialog (with more preferences!)
 • New sidebar
 • Infinitive scrolling
 • New connection popover
 • Moved volume button to the headerbar
 • Improved backend!

Technical Changes:

 • No longer gee-0.8 required.
 • Require GTK 3.14 instead of GTK 3.18
 • No longer CMake required.
 • New MPRIS Backend

How to install Gradio 5.0.x on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Debian via PPA

Note: If PPA is not updated to latest, follow the steps down below to install using the DEB package

sudo add-apt-repository ppa:haecker-felix/gradio-daily  sudo apt update  sudo apt install gradio

How to remove the app

sudo add-apt-repository -r ppa:haecker-felix/gradio-daily  sudo apt update  sudo apt remove gradio

How to install Gradio on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Debian via DEB package

32bit

sudo apt-get install gdebi  wget https://code.launchpad.net/~haecker-felix/+archive/ubuntu/gradio-daily/+files/gradio_5.0.12+r344-0~ubuntu16.10.1_i386.deb  sudo gdebi gradio_5.0.12+r344-0~ubuntu16.10.1_i386.deb

64bit

sudo apt-get install gdebi  wget https://code.launchpad.net/~haecker-felix/+archive/ubuntu/gradio-daily/+files/gradio_5.0.12+r344-0~ubuntu16.10.1_amd64.deb  sudo gdebi gradio_5.0.12+r344-0~ubuntu16.10.1_amd64.deb
Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn Streaming và Livestream trên NGINX với RTMP và HLS

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu về công nghệ Livestream và các giao thức liên quan. Vậy...
30/12/2020

Install Fedora 28 in VirtualBox

Installing Fedora 28 would offer a lot of old-school Debian users a change of environment. Fedora’s 6 monthly release...
28/12/2020

Install latest Telegram Desktop Messenger App on Linux

Telegram Desktop Messenger is an open-source and cross platform Telegram client for Linux. Telegram is a messaging app...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021