How to fix “network ‘default’ is not active” error in libvirt

01/01/2021

Question: When I am trying to start a guest VM on QEMU/KVM via virt-manager, it fails to start with the error:

"Error starting domain: Requested operation is not valid: network 'default' is not active"

How can I fix this error?

When you install QEMU/KVM in Linux, the default NAT network is created automatically by libvirtd daemon. The properties of the default network are defined in the libvirt‘s default network template (located at /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml). This default network is used to interconnect guest VMs’s virtual NICs in NAT mode.

If, for whatever reason, the default network is deactivated, you won’t be able to start any guest VMs which are configured to use the network.

When you check the state of existing networks, you will see inactive state for the default network.

$ sudo virsh net-list --all

Here we show how to solve the default network stuck in inactive state.

Solution One

Your first attempt can be simply trying to start the network with virsh.

$ sudo virsh net-start default

If you encounter the following error, go to the next solution.

internal error: Network is already in use by interface virbr0

Solution Two

Identify the name of the bridge associated with the default network. You can find out the bridge name in the default network template (/etc/libvirt/qemu/networks/default.xml). In most cases, the bridge name is virbr0.

Remove that bridge as follows.

$ sudo ifconfig virbr0 down
$ sudo brctl delbr virbr0

Now start the default network using virsh command.

$ sudo virsh net-start default

This will automatically re-create the virbr0 bridge.

Verify the state of the default network.

$ sudo virsh net-list --all

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

What is KVM?kernel

Virtualization refers to the creation of a simulated computing resource that mimics the behavior of the corresponding real...
28/12/2020

KVM Guest Snapshots with Libvirt

VMs have a lot of use cases, one of which is the capacity of VMs to be used as test machines. You can experiment within...
29/12/2020

How to fix “network ‘default’ is not active” error in libvirt

Question: When I am trying to start a guest VM on QEMU/KVM via virt-manager, it fails to start with the error: "Error starting...
01/01/2021
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021