Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04

30/12/2020

MariaDB là 1 nhánh của MySQL, được xây dựng bởi một số tác giả sáng lập ra MySQL và được sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở. Ngoài việc kế thừa các chức năng cốt lõi của MySQL, MariaDB cung cấp thêm nhiều tính năng cải tiến về cơ chế lưu trữ.

Việc cài đặt MariaDB rất đơn giản và dễ dàng bài viết sau sẻ hướng dẫn cài đặt và một số thao tác cơ bản với MariaDB trên hệ điều hành Ubuntu 20.04 vừa ra mắt gần đây. Sau đây là các bước cài đặt và cấu hình MariaDB.

1. Cài đặt MariaDB

Tiến hành Update hệ thống

apt update && sudo apt -y upgrade

Cài đặt MariaDB

apt install -y software-properties-common mariadb-server mariadb-client

Khởi động dịch vụ MariaDB

systemctl start mariadb systemctl enable mariadb

Kiểm tra trạng thái của MariaDB

systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.3.22 database server   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)   Active: active (running) since Sun 2020-04-26 16:47:02 +07; 18s ago    Docs: man:mysqld(8)       https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/  Main PID: 1792 (mysqld)   Status: "Taking your SQL requests now..."    Tasks: 31 (limit: 2282)   Memory: 64.6M   CGroup: /system.slice/mariadb.service       └─1792 /usr/sbin/mysqld Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1830]: mysql Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1830]: performance_schema Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1830]: Phase 6/7: Checking and upgrading t> Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1830]: Processing databases Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1830]: information_schema Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1830]: performance_schema Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1830]: Phase 7/7: Running 'FLUSH PRIVILEGE> Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1830]: OK Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1895]: Checking for insecure root accounts. Apr 26 16:47:03 ubuntu /etc/mysql/debian-start[1899]: Triggering myisam-recover for all M> lines 1-22/22 (END)

2. Cấu hình và thao tác cơ bản với MariaDB

2.1 Cấu hình ban đầu cho MariaDB

Cho phép cải thiện khả năng bảo mật với lệnh sau :

mysql_secure_installation
 1. Bấm Enter để tiếp tục.
 2. Nhập vào y để tạo mật khẩu root mới cho MariaDB. Sau đó hãy nhập vào mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng cho user root khi đăng nhập mariaDB
 3. Nhập y để xóa user mặc định
 4. Nhập vào n vì mình muốn có thể truy cập mariadb từ xa.
 5. Nhập y để xóa cơ sở dữ liệu test và xóa truy cập vào nó.
 6. Nhập y để tải lại bảng đặc quyền ngay lúc này.

Sau khi cấu hình ban đầu cho MariDB, ta truy cập vào cơ sở dữ liệu bằng user root và mật khẩu vừa tạo và thao tác với cơ sở dữ liệu :

mysql -u root -p

Sau đó nhập vào mật khẩu cho root. Ta sẽ truy cập được vào MariaDB như sau :

root@ubuntu:~# mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or g. Your MariaDB connection id is 59 Server version: 10.3.22-MariaDB-1ubuntu1 Ubuntu 20.04 Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement. MariaDB [(none)]>

2.2 Thao tác cơ bản với MariaDB

Các thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu :

Để xem các bảng cơ sở dữ liệu có sẵn trong MariaDB như sau :

show databases;
+--------------------+ | Database      | +--------------------+ | information_schema | | mysql       | | performance_schema | +--------------------+ 3 rows in set (0.004 sec)

Để tạo 1 cơ sở dữ liệu mới , thực hiện câu lệnh sau :

create database <Tên cơ sở dữ liệu>;

Ví dụ mình muốn tạo cơ sở dữ liệu với tên là ubuntu20:

MariaDB [(none)]> create database ubuntu20; Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
Tải lên 1 cơ sở dữ liệu có sẵn

Ví dụ mình muốn tải lên 1 cơ sở dữ liệu có sẵn của mysqltutorial.org, ta sẽ làm như sau :

 • Tải về file zip của cơ sở dữ liệu mẫu :
cd / wget https://www.mysqltutorial.org/wp-content/uploads/2018/03/mysqlsampledatabase.zip

Sau khi tải về ta có file zip với dạng như sau :

mysqlsampledatabase.zip
 • Giải nén file zip
unzip mysqlsampledatabase.zip

Sau khi giải nén ta sẽ được file có đuôi là .sql

mysqlsampledatabase.sql
 • Tải cơ sở dữ liệu mẫu vào MariaDB

Truy cập MariaDB và sử dụng câu lệnh sau:

source /root/mysqlsampledatabase.sql;

Kiểm tra lại cơ sở dữ liệu mẫu vừa tải lên :

show databases;
+--------------------+ | Database      | +--------------------+ | classicmodels   | | information_schema | | mysql       | | performance_schema | | testDB       | | ubuntu20      | +--------------------+ 6 rows in set (0.001 sec)

Như vậy ta thấy đã có cơ sở dữ liệu mẫu được tải lên MariaDB có tên là classicmodels. Bây giờ nếu bạn bắt đầu tiếp cần với sql thì bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu để thao tác rồi.

Chúc các bạn thành công !

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cấu hình nhận Real-IP từ người dùng truy cập vào trang web thông qua Nginx

Trong bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt sử dụng Nginx làm reverse proxy cho WordPress...
30/12/2020

50 Best Games for Linux

As a hard core gamer, I had some reservations for installing and using Linux when I was first introduced to it way back...
28/12/2020

How do I completely wipe my hard drive in Ubuntu?: wipe, srm, scrub, shred and dd.

Usually Linux users use the command rm to remove files and directories. When we remove a file using the command rm we are...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021