Hướng dẫn cấu hình Rclone kết nối với Dropbox

30/12/2020

bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cấu hình rclone kết nối qua tài khoản ftp.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình rclone với dropbox.

Nếu chưa cài đặt rclone, bạn tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cài đặt rclone nhé.

Để bắt đầu, thực hiện lệnh:

rclone config

Nhập n (New remote) để tạo kết nối mới.

Dòng name sẽ nhập tên của kết nối, trong ví dụ này tên kết nối sẽ là dropbox.

Danh sách các dịch vụ lưu trữ đám mây hiển thị, nhập 9 để chọn dropbox.

Tiếp theo chương trình yêu cầu nhập client_idclient_secret, để trống và chuyển bước tiếp theo bằng cách Enter.

Sau đó, tại dòng Edit advanced config? để trống bằng cách Enter để chọn giá trị mặc định là No (hoặc nhập n).

Dòng Remote config, nhập y để chọn cấu hình tự động.

Chương trình gửi một link xác thực để truy cập dropbox của bạn, click Allow để cấp quyền truy cập vào dropbox cho rclone.

Thông báo thành công trên trình duyệt như dưới đây:

Chương trình tiếp tục xác nhận lần cuối cùng với người dùng các thông tin đã nhập phía trên, Enter để chọn giá trị mặc định yes.

Output của quá trình cấu hình kết nối rclone với dropbox như sau:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone config Current remotes: Name         Type ====         ==== ftp         ftp ggdrive       drive e) Edit existing remote n) New remote d) Delete remote r) Rename remote c) Copy remote s) Set configuration password q) Quit config e/n/d/r/c/s/q> n name> dropbox Type of storage to configure. Enter a string value. Press Enter for the default (""). Choose a number from below, or type in your own value 1 / 1Fichier   "fichier" 2 / Alias for an existing remote   "alias" 3 / Amazon Drive   "amazon cloud drive" 4 / Amazon S3 Compliant Storage Provider (AWS, Alibaba, Ceph, Digital Ocean, Dreamhost, IBM COS, Minio, Tencent COS, etc)   "s3" 5 / Backblaze B2   "b2" 6 / Box   "box" 7 / Cache a remote   "cache" 8 / Citrix Sharefile   "sharefile" 9 / Dropbox   "dropbox" 10 / Encrypt/Decrypt a remote   "crypt" 11 / FTP Connection   "ftp" 12 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)   "google cloud storage" 13 / Google Drive   "drive" 14 / Google Photos   "google photos" 15 / Hubic   "hubic" 16 / In memory object storage system.   "memory" 17 / Jottacloud   "jottacloud" 18 / Koofr   "koofr" 19 / Local Disk   "local" 20 / Mail.ru Cloud   "mailru" 21 / Mega   "mega" 22 / Microsoft Azure Blob Storage   "azureblob" 23 / Microsoft OneDrive   "onedrive" 24 / OpenDrive   "opendrive" 25 / OpenStack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore, OVH)   "swift" 26 / Pcloud   "pcloud" 27 / Put.io   "putio" 28 / QingCloud Object Storage   "qingstor" 29 / SSH/SFTP Connection   "sftp" 30 / Sugarsync   "sugarsync" 31 / Tardigrade Decentralized Cloud Storage   "tardigrade" 32 / Transparently chunk/split large files   "chunker" 33 / Union merges the contents of several upstream fs   "union" 34 / Webdav   "webdav" 35 / Yandex Disk   "yandex" 36 / http Connection   "http" 37 / premiumize.me   "premiumizeme" 38 / seafile   "seafile" Storage> 9 ** See help for dropbox backend at: https://rclone.org/dropbox/ ** OAuth Client Id Leave blank normally. Enter a string value. Press Enter for the default (""). client_id> OAuth Client Secret Leave blank normally. Enter a string value. Press Enter for the default (""). client_secret> Edit advanced config? (y/n) y) Yes n) No (default) y/n> Remote config Use auto config? * Say Y if not sure * Say N if you are working on a remote or headless machine y) Yes (default) n) No y/n> If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=XXXXX Log in and authorize rclone for access Waiting for code... Got code -------------------- [dropbox] type = dropbox token = {"access_token":"","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"} -------------------- y) Yes this is OK (default) e) Edit this remote d) Delete this remote y/e/d> y Current remotes: Name         Type ====         ==== dropbox       dropbox ftp         ftp ggdrive       drive e) Edit existing remote n) New remote d) Delete remote r) Rename remote c) Copy remote s) Set configuration password q) Quit config e/n/d/r/c/s/q>

Vậy là chúng ta kết nối thành công với dropbox bằng rclone.

Để kiểm tra hoạt động của rclone, chúng ta có thể sử dụng lệnh sau để liệt kê các file trên dropbox:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone ls dropbox:    240 Get Started with Dropbox Paper.url  1102331 Get Started with Dropbox.pdf

Kiểm tra tài nguyên của dropbox bằng rclone:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone about dropbox: Total:  2G Used:  1.051M Free:  1.999G

Kiểm tra file trên dropbox:

Một số bài viết liên quan:

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[DNS] DNS và các khái niệm liên quan

DNS hay Domain Name System, dịch nghĩa là hệ thống tên miền làm nhiệm vụ phân giải giữa địa chỉ...
30/12/2020

Performance Testing [Phần 2] Hướng dẫn cài đặt Gatling trên Ubuntu 18.04

Gatling là công cụ kiểm tra tải thông minh, cao cấp, dể dàng sử dụng. Gatling hỗ trợ rất tốt giao...
30/12/2020

CentOS Delete Users

Linux is, by default, designed in such a manner that it allows more than one user in a single system in a very secure manner....
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021