Inkscape, Krita Graphics Editors now available on Windows Store

28/12/2020
Chưa phân loại

The two most popular open-source graphics editing applications Inkscape, Krita are now available for download on the Windows Store. Both apps are well known and used graphics suite on the Windows, Mac and Linux desktops, so having both released on the app store is the developers dream of making both apps more visible to a new wider audience.

As at today, Inkscape is been released as a free app on the windows app store while Krita is charging $9.75 to download it. In light of this new development, the desktop version still remains free, the Windows Store version does offer automatic updates; and it becomes really easy to install Krita on all your Windows systems. Furthermore, Krita will run in a sandbox, like other Windows apps.

As mentioned on Krita blog “There are no functional differences between Krita as downloaded from this website, and Krita as downloaded from the Windows store. It’s the same binaries, only differently packaged”

What is Krita, Inkscape?

Krita is an open source painting application designed for illustrators concept artists, illustrators, comic book creators. In addtion, its also designed for matte painters and texture artists, as well as the VFX industry. Check out how to install Krita on Linux desktop if you want to try it out

Inkscape is a free and open-source vector graphics editor. It can be used to create or edit vector graphics such as illustrations, diagrams, line arts, charts, logos and complex paintings. See how to install inkscape on Linux desktop if you fancy trying it out on your Ubuntu desktop

Source: OMG Ubuntu

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[NFS] Giới thiệu về Network File System

NFS là một trong những phương pháp được sử dụng để chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống vật...
30/12/2020

Setting Up WordPress Development Environment on Debian 10

In this article, I am going to show you how to setup a LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP) server on Debian 10 Buster...
29/12/2020

LDAP [Phần 2] – Triển khai dịch vụ LDAP trên Sandclock Sandclock

Trong phần trước, Sandclock đã hướng dẫn các bạn triển khai LDAP trên CentOS 7. Trong bài này, mình...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021