Install FreeFileSync 9.2 – A Free File Sync Software on Ubuntu 17.04

12/02/2020

FreeFileSync 9.2 recently released, is a free file sync software that helps you synchronize files and synchronize folders for Windows, Linux and Mac OS X. It’s designed to help run backup jobs with ease. In addition, it can detect moved as well as renamed files and folders, keep versions of deleted/updated files, including copy locked files (Volume Shadow Copy Service) etc. Before we proceed on how to install FreeFileSync (Free File Sync Software) on Ubuntu, lets take a quick look at what this release addresses.

FreeFileSync (Free File Sync Software)

FreeFileSync 9.2 (Free File Sync Software) changelog

 • Use direct copy instead of transaction to speed up versioning
 • Replaced file existing handling with use of unique temporary names
 • Support SFTP authentication via Pageant/SSH agent
 • New menu option to restore hidden panels individually
 • Fixed GTK button icon being truncated (Linux)
 • Fixed error dialog hiding behind progress dialog (macOS)
 • Round out FTP symlink deletion handling
 • Support four-digit year format on IIS FTP
 • Fixed FTP parsing error for epoch time on Windows server
 • Narrow contract for file system abstraction regarding existing files
 • Treat failure to load database as error rather than warning
 • Save root folder access for certain FTP path checks

How to install FreeFileSync 9.2 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

sudo sh -c 'echo "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu $(lsb_release -sc)-getdeb apps" >> /etc/apt/sources.list.d/getdeb.list'

wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -

sudo apt update && sudo apt install corebird

How to uninstall FreeFileSync from Ubuntu

sudo apt-get remove freefilesync
Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install Ubuntu Server 18.04 LTS

Ubuntu Server is a great server operating system. It is based on Debian. It is easy to use for beginners. It is free. But...
29/12/2020

Install FreeFileSync 9.2 – A Free File Sync Software on Ubuntu 17.04

FreeFileSync 9.2 recently released, is a free file sync software that helps you synchronize files and synchronize folders...
28/12/2020

Mesa 17.0.0 Mesa 3D Graphics Library released – Install on Ubuntu

Mesa 17.0.0 recently released, is an open-source implementation of the OpenGL specification. OpenGL is a programming library...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021