Install Stacer – Linux System Optimizing Tool on Ubuntu & Fedora

28/12/2020

Stacer is an open-source linux system optimizing tool that enables you to check and monitor the performance of your Linux machine. It comes with a beautiful graphical user interface (gui) dashboard that displays state of your CPU, Memory as well as Disk and many others. Before we proceed on how to install Stacer on ubuntu, let’s take a quick look at its features.

Stacer Features

 • Mutiple Language Support
 • Comes with beautiful themes
 • Provides with CPU, Memory as well as Disk usage
 • Displays system info about your machine
 • Features system cleaner which allows you to clean the package cache, crash reports, system logs, app cache, as well as the trash bin
 • You can control which app starts up using the Startup Apps feature. You can as well add more apps
 • There is a services tab that displays all running services
 • Same as with processes running which you can end as well
 • Uninstall multiple selected apps at once
 • Multiple Package Uninstall

How to install Stacer Linux System Optimizing Tool on Ubuntu 17.04 and below

sudo apt-get install gdebi wget https://github.com/oguzhaninan/Stacer/releases/download/v1.0.7/stacer_1.0.7_amd64.deb sudo gdebi stacer_1.0.7_amd64.deb

How to uninstall Stacer from Ubuntu

sudo apt-get remove stacer

How to install Stacer on Fedora

wget https://github.com/oguzhaninan/Stacer/releases/download/v1.0.7/stacer-1.0.7.rpm sudo rpm --install stacer-1.0.7.rpm stacer
Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Latest Unity Tweak Tool on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04 and Ubuntu 16.10

Unity Tweak Tool is one of the most widely used configuration management tool for the Unity Desktop. It provides users with...
12/02/2020

How to Install Life is Strange Episode 1 on Ubuntu

What’s so special about Life Is Strange? Life is Strange – Episode 1 was one of the most sought-after story-telling...
29/12/2020

Install GoLang on Ubuntu and Write Your First Program

Install GoLang on Ubuntu and Write Your First Program in Go GoLang is a very powerful programming language developed by...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021