Installing Debian 10

29/12/2020
Chưa phân loại
Debian 10 Buster was released recently. It is the newest version on Debian operating system. Debian 10 comes with Linux Kernel 4.19. It also comes with latest Linux graphical desktop environment such as GNOME 3.30, KDE Plasma 5.14, Cinnamon 3.8, LXDE 0.99.2, LxQt 0.14, MATE 1.20, Xfce 4.12 and many more. Debian 10 also comes with awesome new artworks.

In this article, I am going to show you how to install Debian 10 Buster on your computer.

Downloading Debian 10 ISO and Making Bootable USB Thumb Drive:

Now, you have to download the Debian 10 ISO image and make a bootable USB thumb drive out of it.

To download the Debian 10 Live ISO image, visit the CD image page of Debian 10. Now, download the ISO image you like. There are Live ISO images for different desktop environments. I will go for the GNOME 3 desktop environment (debian-live-10.0.0-amd64-gnome.iso).

Once you download the ISO image, make a bootable USB thumb drive of Debian 10 Buster. You can use Rufus, Etcher, or UNetbootin, or any program you like for this.

Installing Debian 10 Buster:

Once the bootable USB thumb drive is ready, insert it into your computer where you want to install Debian 10, and boot from it.

When you see the following GRUB menu, select Debian GNU/Linux Live (kernel 4.19.0-5-amd64) and press <Enter>.

Once the Live session starts, you can test to see if everything is working on your computer.

If everything is working correctly, you may want to install Debian 10 on your computer. To start the installer, click on Activities.

Now, click on the Debian icon.

The installer should start. Now, select your language and click on Next.

Now, select your Region and Zone and click on Next.

Now, select your keyboard layout and click on Next.

Now, select your hard drive or SSD from the dropdown menu if you have multiple hard drives or SSDs installed on your computer.

If you want to erase everything and install Debian 10, select Erase disk and click on Next.

If you want to do manual partitioning, then select Manual partitioning and click on Next.

I will be doing manual partitioning in this article just to show you how it’s done.

If you don’t have a partition table, or if you want to remove your old partition table and create a new one, click on New Partition Table.

Now, select Master Boot Record (MBR) or GUID Partition Table (GPT) depending on what your motherboard supports. Then click on OK.

Now, you have to create new partitions.

If the motherboard you’re using does not support UEFI, then you need at least a root (/) partition.

If your motherboard supports UEFI, then you need at least a EFI System Partition (/boot/efi) and a root partition. The EFI System Partition can be as small as 512 MB in size.

Now, to create a new partition, click on Create.

To create a root partition, select ext4 from the File system dropdown menu, select / from Mount Point dropdown menu and click on OK.

The partition should be created.

The same way, you can create a EFI System Partition (ESP) if you’re doing an UEFI based installation. Set the Size to 512 MiB, select fat32 as the File System, /boot/efi as the Mount Point, check esp from the Flags and click on OK.

Once you’re done, click on Next.

Now, type in your personal details and click on Next.

Now, if all the details are correct, then click on Install.

The installation should start. It may take a while to complete.

Once the installation is completed, click on Done.

Your computer should restart. The next time it boots, you should be able to log into your new Debian 10 Buster operating system. As you can see, I am using Debian 10 Buster and it’s running Linux kernel 4.19.

Now, enjoy Debian 10 Buster and all the goodies that comes with it.

So, this is how you install Debian 10 Buster on your computer. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Update GRUB on Arch Linux

The boot loader is the very first program that’s executed when the computer starts. This piece of software then loads...
29/12/2020

How to Install KDE Desktop Environment on Linux Mint 19 Tara

Linux Mint used to have a KDE desktop environment edition. But starting from Linux Mint 19 Tara, Linux Mint won’t have...
28/12/2020

[DirectAdmin] Hướng dẫn backup website lên Direct Admin (phần 4)

Direct Admin (DA) là công cụ để quản trị hosting tuyệt vời. Để nối tiếp chuỗi bài hướng dẫn...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021