Installing PlayOnLinux on Debian 10

29/12/2020
Chưa phân loại
PlayOnLinux is a graphical frontend of Wine, the Windows compatibility layer for Linux. Wine is used to install and run Windows applications on Linux. PlayOnLinux makes installing Windows applications via Wine easier and saves you a lot of command line tweaks by providing an easy to use graphical frontend.  In this article, I am going to show you how to install PlayOnLinux on Debian 10. So, let’s get started.

Enabling 32-bit Support:

PlayOnLinux and Wine both requires 32-bit libraries in order to work.

To enable 32-bit software support of Debian 10, run the following command.

$ sudo dpkg –add-architecture i386

Adding contrib Repository:

To enable the official Debian 10 contrib package repository, run the following command:

$ sudo apt-add-repository contrib

The Debian 10 contrib package repository should be enabled.

Now, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Installing Dependency Packages:

PlayOnLinux is just a graphical frontend of Wine. So, it depends on Wine. You must have Wine installed on your Debian 10 machine for PlayOnLinux to work.

You can easily install Wine from the official package repository of Debian 10 with the following command:

$ sudo apt install wine wine64 wine32 winbind winetricks

To confirm the installation, press Y and then press <Enter>.

APT package manager will download and install all the required dependency packages from the internet.

If you want WINS support, then, select <Yes>. Otherwise, select <No>. If you don’t know what it is, just select <yes>. Then, press <Enter>.

Wine should be installed.

Installing PlayOnLinux:

The latest version of PlayOnLinux is available in the official package repository of Debian 10.

To install PlayOnLinux from the official package repository of Debian 10, run the following command:

$ sudo apt install playonlinux

Now, press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

All the required packages will be downloaded and installed.

At this point, PlayOnLinux should be installed.

Now, check whether PlayOnLinux is working correctly.

$ playonlinux –version

As you can see, I am running PlayOnLinux 4.3.4.

Now, you can start PlayOnLinux from the Application Menu of Debian 10.

This is the dashboard of PlayOnLinux.

Installing Windows Applications Using PlayOnLinux:

To install a new Windows application using PlayOnLinux, click on Install as marked in the screenshot below.

PlayOnLinux has predefined templates for many Windows applications already. They are organized into different categories. You can either search for a Windows application using the search bar.

Or, you can click on any categories and look for supported Windows applications in that category. If you like an application, then select it and click on Install. Then, follow the steps.

The Windows application you’re trying to install may not be in the list. You can still give it try and see if it works though. To install a non-listed Windows application, click on Install a non-listed program as marked in the screenshot below.

Now, check Don’t remind me anymore and click on Next.

Now, check Don’t remind me anymore and click on Next.

Now, click on Next.

Select Install a program in a new virtual drive and click on Next.

Type in a name for the virtual drive and click on Next.

If you know that the Windows application you’re trying to run works on some version of Wine, you have an option to pick a Wine version from here. You can also configure Wine to suit your need and install some libraries if you need to from here. Check the ones that you need and then click on Next.

If you’re unsure of what to do here, then don’t check any of these options and see how it works first. Then, try out different things and see how it goes. You may have to go through a lot of trial and error in order to successfully run a Windows application in Linux.

Now, select 32-bits windows installation or 64-bit windows installation depending on whether you’re trying to run 32-bit installer or 64-bit installer. Then, click on Next.

Now, select CD-ROM if the application you’re trying to install is in a CD/DVD. Click on Select another file if you’ve downloaded the installer from the internet. CD/DVD is rare these days. You will be installing from files most of the time. Then, click on Next.

Click on Browse.

Select the EXE or MSI installer file of the application you’re trying to install and click on Open.

Now, click on Next.

The installer (in my case, the Notepad++ installer) should start. Now, install the application as usual. Click on OK.

Click on Next >.

Click on I Agree.

Click on Next >.

Click on Next >.

Click on Install.

Notepad++ is being installed.

Once the installation is complete, uncheck Run Notepad++ (option) checkbox and click on Finish.

Once the installation finishes, PlayOnLinux will tell you to select an executable for the program in order to create a shortcut. As you can see, the notepad++.exe is listed. Select the program executable and click on Next.

Now, type in a name for the program shortcut and click on Next.

A program may have multiple executable bundled into it. If it’s not the case for you, then select I don’t want to make another shortcut and click on Next.

Notepad++ shortcut should be added to PlayOnLinux dashboard. To run the program, select it and click on Run as marked in the screenshot below.

As you can see, Notepad++ is running very well on my Debian 10 machine.

So, that’s how you install PlayOnLinux on Debian 10 and run Windows applications on Debian 10. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Zabbix] Giám sát server Dell iDRAC sử dụng zabbix

Là “dân hệ thống” chắc hẳn ai cũng biết tới các thương hiệu nổi tiếng cung cấp...
30/12/2020

Creating Debian 10 Bootable USB Thumb Drive for Installing Debian 10

In this age, very few people use CDs and DVDs to install a new operating system on computers. The USB thumb drive has replaced...
29/12/2020

Performance Testing [Phần 5] Hướng dẫn sử dụng Gatling Report

Một trong nhưng ưu điểm của Gatling khi đánh giá với các công cụ benchmark web khác là khả năng...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021