List Disks on Ubuntu

29/12/2020
In this article, I am going to show you how to list disks (i.e. SSDs, HDDs, USB thumb drives) attached on your computer from Ubuntu. So, let’s get started.

Using lsblk Command:

You can list all the attached disks on your computer from Ubuntu using the lsblk command as follows:

$ sudo lsblk

The ones with the TYPE disk are the physically attached disks on your computer.

The ones with the TYPE part are the partitions of the disks.

The lsblk command without any filter shows a lot of loop devices that are used by the Ubuntu snap apps. It is annoying I know. Luckily, you can easily get rid of them from the list.

You can use the -e7 option with lsblk to hide the loop devices.

$ sudo lsblk -e7

Now that the loop devices are gone, the list looks much clearer now.

You can also do the same thing with grep.

$ sudo lsblk | grep -v ‘^loop’

You can also hide the CD/DVD rom device from the list. Just add the -e11 option along with -e7 option.

$ sudo lsblk -e7 -e11

You can also list the attached disks on your computer, and their vendor and model information using lsblk as follows:

$ sudo lsblk –scsi

As you can see, all the attached disks on my computer are listed. Their vendor and model information are also listed.

Using fdisk Command:

You can also list all the attached disks on your computer from Ubuntu using the fdisk command as follows:

$ sudo fdisk -l

fdisk shows all the disks, their total size, their partitions, size of each partitions etc. But sadly, the list is too long and there is no easy way to hide the loop devices.

But if you know the device name (i.e. sda, sdb) of your disk, you can find more information about it very easily with fdisk.

$ sudo fdisk -l /dev/sdb

You can also find information about more than one disk at the same time with fdisk. Just put the disks paths as fdisk arguments one after the other.

$ sudo fdisk -l /dev/sda /dev/sdb

Using parted Command:

You can use parted to do the same thing. parted may not be installed by default on Ubuntu. But you can easily install it with the following command:

$ sudo apt install parted -y

You can get a fdisk like output for all the storage disks attached on your computer with parted as follows:

$ sudo parted -l

As you can see, the output format is the same as in fdisk, but parted does not list the annoying loop devices. That’s a good thing.

Using GNOME Disks App:

If you don’t like to use the command line, then there are many graphical programs you can use to list disks on Ubuntu.

GNOME Disks is the default partitioning app on GNOME desktop environment. You can use it to list the disks attached on your computer.

First, open GNOME Disks from the Application Menu.

GNOME Disks should be opened. On the left side, you will see all the attached storage devices/disks on your computer. To find more information about the disk, click to select the disk. The disk size, partitions and other information about the disk should be listed on the right side.

Using GParted App:

If you don’t like the command line, then you can also use the GParted Partition Editor app to list all the attached disks on your computer.

GParted is not installed by default on Ubuntu. But you can easily install GParted with the following command:

$ sudo apt install gparted -y

GParted should be installed.

Now, you can start GParted from the Application Menu.

In order to use GParted, you will need superuser privileges. Type in your login password and click on Authenticate.

GParted should start. You can select a disk from the dropdown menu at the top right corner of GParted.

As you can see, all the disks attached on my computer is listed in the dropdown menu. Just select a disk from the list.

The partitions of your selected disk should be displayed.

So, that’s how you list all the disks attached on your computer from Ubuntu.

I’ve shown some of the common methods in this article. If you know of listing disks any other way on Ubuntu, be sure to let me know.

Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Backup and Restore of Sqlite Database

How to Backup and Restore Data from SQLite on Ubuntu SQLite is a simple but very powerful database software. It is a very...
28/12/2020

[Graylog] [LAB] [Phần 2] Thu thập log của Linux thông qua graylog sidecar

Ở bài trước ta đã cấu hình Graylog 3.1 trên CentOS 7, ở bài này mình sẽ hướng dẫn cấu hình thu...
30/12/2020

Upgrade To Latest SQLite3 on CentOS7

How to Upgrade to the Latest SQLite3 on CentOS7 SQLite 3 is a lightweight simple file based database system. It is used...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021