[Ossec – Part 2] Cài đặt và triển khai mô hình Ossec Server-Agent

30/12/2020

Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ qua về Ossec – một HIDS mạnh mẽ.

Phần này, tôi sẽ giúp bạn cài đặt và triển khai Ossec với mô hình Server-Agent

Mục Lục

 1. Mô hình
 2. Cài đặt
 3. Kết nối Server-Agent
 4. Tổng kết

I. Mô hình

 • Ta sử dụng mô hình Server-Agent:

Với:

 • Server:
  OS : CentOS 7 IP : 10.10.34.111/24
 • Agent:
  OS : CentOS 7 IP : 10.10.34.112/24

II. Cài đặt

1. Ossec Server

B1: Cài đặt các pacakage hỗ trợ trước khi cài đặt ossec

yum install -y epel-release zlib-devel pcre2-devel make gcc mysql-devel postgresql-devel sqlite-devel 

sqlite-devel : Với version 3.0 thì cần package này để sử dụng tính năng SQLite

B2: Cài đặt ossec-server

yum install -y wget 

Thêm repo AtomiCorp:

wget -q -O - https://updates.atomicorp.com/installers/atomic | sh 

Cài đặt Ossec-server

yum install ossec-hids ossec-hids-server 

2. Ossec Agent

B1: Cài đặt các pacakage hỗ trợ trước khi cài đặt ossec

yum install -y epel-release zlib-devel pcre2-devel make gcc mysql-devel postgresql-devel sqlite-devel 

sqlite-devel : Với version 3.0 thì cần package này để sử dụng tính năng SQLite

B2: Cài đặt ossec agent

yum install -y wget 

Thêm repo AtomiCorp:

wget -q -O - https://updates.atomicorp.com/installers/atomic | sh 

Cài đặt Ossec-agent

yum install ossec-hids ossec-hids-agent 

III. Kết nối Server-Agent

Để kết nối Agent đến Server ta có thể sử dụng manage_agents (1 executable file cung cấp interface giúp dễ dàng thực hiện xử lý khóa xác thực cho các Ossec Agent)

Các bước tiến hành:

 • Chạy manage_agents trên Ossec Server
  • Add Agent mới
  • Extract key cho Agent đó
 • Chạy manage_agents trên Ossec Agent
  • Import key đã Extract từ Server
 • Restart tiến trình quản lý Ossec (Trên Server)
 • Start Agent mới

1. manage_agents trên OSSEC server

manage_agents trên OSSEC server cũng cấp giao diện giúp :

 • Add 1 Ossec Agent vào Server
 • Extract key cho Agent đó để có thể được add vào Server
 • Remove 1 Agent từ Server
 • List ra tất cả Agent có thể được add vào Server

B1: Chạy manage_agents

Chú ý: manage_agents nên được chạy ở quyền root

/var/ossec/bin/manage_agents 

Giao diện có dạng:

**************************************** * OSSEC HIDS v2.5-SNP-100809 Agent manager.   * * The following options are available: * ****************************************  (A)dd an agent (A).  (E)xtract key for an agent (E).  (L)ist already added agents (L).  (R)emove an agent (R).  (Q)uit. Choose your action: A,E,L,R or Q: 

B2: Add 1 agent mới

Choose your action: A,E,L,R or Q: A 
 • B2.1: Đặt tên cho Agent mới
- Adding a new agent (use 'q' to return to the main menu). Please provide the following: * A name for the new agent: agent_34_0 
 • B2.2: Chỉ định IP cho Agent
  • Có thể là single IP – Nhưng nó phải là duy nhất.
  • Hoặc sử dụng 1 dải IP hoặc any : nếu IP của Agent có thể thay đổi thường xuyên.
  • Việc trùng lặp IP sẽ gây ra nhiều vấn đề
* The IP Address of the new agent: 10.10.34.0/24 
 • B2.3: Đặt ID cho Agent
  • manage_agents sẽ gợi ý ID phù hợp, bắt đầu từ 001 với Agent đầu tiên.
  • 000 là cho Server.
* An ID for the new agent[002]: 1033 Agent information: ID:1033 Name:agent_34_0 IP Address:10.10.34.0/24 Confirm adding it?(y/n): y Agent added

Kết quả

B3 : Extract key cho Agent đã tạo

 • Sau khi add 1 agent, cần tạo key cho agent đó.
 • Key này cần được copy tới agent

NOTE

 • Nhớ mở port để Server có thể giao tiếp với Agent
  firewall-cmd --permanent --add-port=1514/udp
  firewall-cmd --reload

2. manage_agents trên OSSEC Agent

Việc add Agent trên Server là chưa đủ, muốn connect Server và Agent thì cần Import key Server đã tạo cho Agent vào chính máy Agent

B1: Chạy file manage_agents

/var/ossec/bin/manage_agents 
 • Chọn “I” và thực hiện import key đã được extract từ Server

B2: Config IP server mà agent sẽ connect

CHÚ Ý: Có thể ở bước này sẽ xảy ra lỗi

manage_agents: ERROR: Cannot unlink /queue/rids/sender: No such file or directory 

Cách fix:

cd /var/ossec/queue/rids/ cp 001 sender 

(Thay 001 bằng file sẽ xuất hiện trong rids của bạn. Như tôi thì là 1033).

Sau đó Import Key lại bình thường

B3: Để thay đổi có hiệu lực

 • Restart server
  /var/ossec/bin/ossec-control restart
 • Start Agent (Nếu đã start rồi thì ta restart)
  /var/ossec/bin/ossec-control restart

  NOTE : Có thể bạn sẽ gặp thông báo lỗi config ở file /var/ossec/etc/shared/agent.conf

  Cụ thể lỗi dạng :
  Duplicated directory given: '/etc'...
  Lỗi này do trùng lặp config với file config chính của Ossec Agent.

  Cách fix:
  cd /var/ossec/etc/shared/
  cp agent.conf agent.conf.bk
  rm -rf agent.conf

  Sau khi tạo backup và xóa file này đi rồi thì restart lại.

Check kết quả

IV. Tổng kết

Như vậy tôi đã giới thiệu cho bạn cách để kết nối 1 Agent đến Server

Tức là đặt Agent đó dưới sự kiểm soát,bảo vệ của Ossec HIDS Server.

Tuy nhiên, hầu như tất cả config đều là mặc định, chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Có khá nhiều bài toán đặt ra:

 • Nếu có rất nhiều Agent thì sao. Chẳng lẽ ta phải lặp đi lặp lại từng đó thao tác với mỗi Agent ?
 • Làm sao bạn có thể nhận cảnh báo qua mail mà không cần vào trực tiếp file log cảnh báo của Ossec Server để xem ?
 • Quá nhiều cảnh báo bắn về email thì phải làm sao ?. . .

Những bài toán đó, chúng ta sẽ lần lượt giải quyết khi đi tới tìm hiểu nhưng thành phần cốt lõi tạo nên Ossec.

Cảm ơn bạn đã xem hết bài viết của tôi.

Chúc bạn thành công!!!

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn tích hợp biểu đồ Grafana trong trang web

Ở các bài viết trước chúng ta đã biết cách cài đặt TIG Stack để giám sát các server, dịch vụ,…....
30/12/2020

[Cobbler] Cài đặt Ubuntu16.04 bằng Cobbler

Công việc cài đặt hệ điều hành là một công việc mà dân IT hay nói đây là điều kiện...
30/12/2020

Moodle [Part 9] – Hướng dẫn các thao tác cơ bản cho người dùng học viên trên Moodle

Tiếp tục series hướng dẫn sử dụng Moodle. Trong bài viết này, Sandclock sẽ hướng dẫn bạn các...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021