Thiết lập cơ bản cho CentOS7

30/12/2020

Sau khi cài đặt xong hệ điều hành nói chung và CentOS7 nói riêng, chúng ta cần phải thực hiện các cấu hình căn bản để việc sử dụng được thuận tiện hơn ví dụ như: Đặt hostname, đặt địa chỉ IP, vô hiệu hóa selinux …

1. Đặt hostname cho CentOS7

Sử dụng lệnh để đặt hostname cho CentOS mà không cần phải khởi động lại OS theo cú pháp hostnamectl set-hostname ten_server. Ví dụ đặt hostname cho server là Sandclockserver

hostnamectl set-hostname Sandclockserver

Sau đó đăng nhập phiên mới hoặc gõ lệnh bash để sử dụng hostname mới.

[[email protected] ~]# bash [[email protected] ~]#

Có thể sửa thêm file /etc/hosts để khai báo thêm hostname mới ở dòng 127.0.0.1. Cụ thể sửa lại file đó có nội dung như sau:

echo "127.0.0.1   localhost Sandclockserver" > /etc/hosts

2. Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho CentOS7

Để đặt IP tĩnh cho máy CentOS 7 ta có 2 phương án là: sửa file hoặc sử dụng lệnh. Trong hướng dẫn này sẽ sử dụng lệnh để thiết lập IP tĩnh. Ví dụ dưới sẽ đặt IP tĩnh cho card mạng bao gồm các tham số sau:

  • Tên card mạng là: eth0
  • IP Addresss: 192.168.70.110
  • Gateway: 192.168.70.1
  • DNS: 8.8.8.8

Việc đăt địa chỉ IP bằng lệnh trong CentOS7 được sử dụng thông qua NetworkManager, chính là gói quản lý lệnh nmcli.

nmcli con modify eth0 ipv4.addresses 192.168.70.110/24 nmcli con modify eth0 ipv4.gateway 192.168.70.1 nmcli con modify eth0 ipv4.dns 8.8.8.8 nmcli con modify eth0 ipv4.method manual nmcli con modify eth0 connection.autoconnect yes

3. Vô hiệu hóa selinux và iptables

Lưu ý: Việc này chỉ để tiết kiệm thời gian xử lý khi cài đặt các ứng dụng và KHÔNG được khuyến cáo khi triển khai trong các hệ thống sử dụng thực tế

3.1 Vô hiệu hóa selinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

3.2 Vô hiệu hóa IPtables

sudo systemctl disable firewalld sudo systemctl stop firewalld

3.3 Vô hiệu hóa Network Manager và sử dụng network service

Lưu ý: Nếu disable “NetworkManager” sẽ không dùng được lệnh nmcli

sudo systemctl disable NetworkManager sudo systemctl stop NetworkManager sudo systemctl enable network sudo systemctl start network

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Tiến trình và phân loại tiến trình trên Linux

Khi làm việc với hệ điều hành, ta luôn gặp cụm từ process hay tiến trình. Vậy tiến trình là...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 20.04 server

Phiên bản Ubuntu 20.04 đã chính thức ra mắt. Có hai loại thường được sử dụng đó là ubuntu-desktop...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Postfix để gửi mail trên Ubuntu 18

Postfix là một phầm mềm nguồn mở được dùng để gửi mail (Mail Transfer Agent-MTA). Được phát...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021