[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack trên Ubuntu server 20.04 Develop version

30/12/2020

LAMP là một hệ thống các phần mềm để tạo dựng môi trường máy chủ web được viết bằng PHP.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt LAMP trên máy Ubuntu 20.04 Develop version.

Các thao tác dưới đây thực hiện với quyền root

1. Cài đặt Linux

Trong bài viết này, ta sử dụng máy cài đặt Ubuntu server 20.04 Develop version.

Xem hướng dẫn cài đặt Ubuntu server 20.04 Develop version.

Update kho lưu trữ và các gói

apt update && sudo apt -y upgrade 

2. Cài đặt Apache

 • Cài đặt Apache
apt install -y apache2 apache2-utils

 • Kiểm tra phiên bản Apache
apache2 -v  Server version: Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server built:  2020-03-05T18:51:00 

 • Dịch vụ sẽ được khởi chạy tự động sau khi cài đặt. Ta kiểm tra trạng thái dịch vụ :
systemctl status apache2 

 • Bật khởi chạy cùng hệ thống
systemctl is-enabled apache2 

Lưu ý: Bạn có thể khởi động lại dịch vụ hoặc reload lại dịch vụ khi có sự thay đổi

systemctl reload apache2 systemctl enable apache2 

 • Sau khi cài đặt thành công, ta có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào địa chỉ IP của server bằng trình duyệt

3. Cài đặt Database Server

Bạn có thể lựa chọn cài đặt Mysql hoặc MariaDB. Trong bài viết này, ta sẽ sử dụng MariaDB.

 • Cài đặt MariaDB
 apt install -y software-properties-common mariadb-server mariadb-client 

 • Kiểm tra trạng thái dịch vụ
systemctl status mariadb 

 • Kiểm tra version của MariaDB
mysql -V

Thiết lập một số thông tin cơ bản

mysql_secure_installation
 • Cài lại mật khẩu cho quyền root của cơ sở dữ liệu:
Enter currret password for root (enter for none): 
 • Bước này yêu cầu bạn nhập mật khẩu gần đây cho root. Nếu bạn mới cài lần đầu thì nhấn Enter để tiếp tục.
Set root password? (Y/n)
 • Nếu bạn cài lần đầu, hệ thống sẽ hỏi bạn muốn cài password cho quyền root không. Bạn gõ Y -> Enter, sau đó nhập mật khẩu và xác thực mật khẩu.
 • Với những máy mới cài mariadb lần đầu, hệ thống yêu cầu thêm một số thiết lập như sau:
  • Xoá bỏ các user khác.
  • Không cho phép root đăng nhập từ xa.
  • Xoá bỏ databases test.
  • Khởi chạy lại bảng Privilege (bảng phân quyền).

Bạn chỉ cần gõ Y cho những yêu cầu đó.

4. Cài đặt PHP

Trên Ubuntu server 20.04 Develop version, phiên bản có sẵn của PHP trong kho cài đặt là 7.4.

 • Cài đặt php và các gói hỗ trợ
apt install php libapache2-mod-php php-cli php-fpm php-json php-pdo php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath 

 • Kiểm tra lại phiên bản của PHP
php -v  PHP 7.4.3 (cli) (built: Mar 3 2020 20:34:56) ( NTS ) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies   with Zend OPcache v7.4.3, Copyright (c), by Zend Technologies 

 • Kích hoạt module Apache cho PHP 7.4:
a2enmod php7.4  Considering dependency mpm_prefork for php7.4: Considering conflict mpm_event for mpm_prefork: Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork: Module mpm_prefork already enabled Considering conflict php5 for php7.4: Module php7.4 already enabled 

 • Khởi động lại Apache
systemctl reload apache2 systemctl enable apache2 

 • Thêm file info.php
echo "<?php phpinfo();?>" > /var/www/html/info.php 

 • Vào trình duyệt gõ địa chỉ trên thanh url theo dạng sau:
 <địa chỉ ip>/info.php 

Khi xuất hiện màn hình tương tự như hình dưới có nghĩa là đã cài PHP thành công.

KẾT LUẬN

Trên đây là hướng dẫn của Sandclock về cách cài đặt LAMP trên Ubuntu server 20.04 Develop version.
Sau khi bản chính thức của Ubuntu 20.04 ra mắt. Sandclock sẽ cập nhật thay đổi và hướng dẫn cài đặt LAMP trên bản chính thức. Rất mong các bạn đón nhận.

Chúc các bạn thành công.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Disable IPV6 on CentOS7

How to Disable IPv6 on CentOS 7.5 IPv6 or Internet Protocol version 6 is the latest version of Internet Protocol (IP)....
28/12/2020

[10 phút ] [Ansible] [Cơ bản] [Phần 5] Viết Playbook cài đặt WordPress trên CentOS 7

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các thành phần, quy tắc cũng như cách viết...
30/12/2020

[CentOS 8] Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trong CentOS 8

Sau khi cài đặt Linux System, một trong các bước đầu tiên mà bất cứ người dùng nào kể cả...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021