Ulauncher – Linux Desktop Application Launcher

28/12/2020

Ulauncher is a simple desktop application for Linux that allows users to launch installed applications and open file directories using a fast and convenient user interface. It’s written in Python and uses GTK as a GUI toolkit.

Ulauncher Features

 • Instant app launcher – App provides you with instant search results. It also remembers your previous choices and automatically selects the best option for you
 • Fuzzy search – This feature allows you to type in an application name without worrying about wrong spelling. Furthermore, it will automatically figure out what you were trying to search for
 • Fast directory browser – You can open your files and directories faster with the fuzzy search engine

See app in action

Ulauncher 2.2.1 Changelog

 • <ctrl>

   + 

  <a>

   then 

  <backspace>

   does not remove all input bug ready

 • selection shortcut alt + 1 select incorrect option bug ready
 • It’s search doesn’t work (for the first 5 minutes) bug ready

Planned v3 Release

 • Plugin API.
  • Developers will be able to create plugins that run along with the app and may extend Setting.
 • Plugin website.
  • Developers will be able to publish their plugins.
  • Users will be able to search and install plugins.
  • User ratings and comments will be available.

How to install Ulauncher on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04

 • Note that I have outlined 3 methods of installing the app but only DEB package install worked for me on Ubuntu 16.04

From PPA

sudo add-apt-repository ppa:agornostal/ulauncher  sudo apt-get update && sudo apt-get install ulauncher

From DEB Package

sudo apt-get install gdebi  wget https://launchpad.net/~agornostal/+archive/ubuntu/ulauncher/+files/ulauncher_1.0.0_all.deb  sudo gdebi ulauncher_1.0.0_all.deb

From Source

sudo apt-get install git  git clone https://github.com/Ulauncher/Ulauncher.git  cd Ulauncher  ./install_deps  ./run

./run will copy icon files to ~/.local/share/icons/ and .desktop file to ~/.local/share/applications/. Then it will run the app.

After you run ./run once, you can find and start ulauncher from your OS launcher (like Ubuntu Dash, etc.)

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[SSH] [Phần 1] Hướng dẫn tạo user sudo và cấu hình disable ssh đối với user root

Giới thiệu : Các lệnh sudo cung cấp 1 cơ chế để cấp các đặc quyền của quản trị viên, thông...
30/12/2020

[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 20.04 – Server – Focal Fossa – bản develop

Ubuntu tuân theo chu kỳ phát hành phiên bản mới 2 lần một năm, với một bản phát hành vào tháng...
30/12/2020

How to Install Zabbix on Raspberry Pi 3

Zabbix is an open source software for monitoring servers, cloud services, virtual machines and many more. In this article,...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021